لیست فایل ها - صفحه 2

پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول برنامه‌ ریزی درسی (الگوهای برنامه درسی) سعید طالبی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول برنامه‌ ریزی درسی (الگوهای برنامه درسی) سعید طالبی، سعید مظلومیان، محمد حسن صیف انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 16 اسلاید

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول برنامه‌ ریزی درسی (اهمیت و نقش هدف در طراحی برنامه درسی)

پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول برنامه‌ ریزی درسی (اهمیت و نقش هدف در طراحی برنامه درسی) سعید طالبی، سعید مظلومیان، محمد حسن صیف انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 23 اسلاید

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول برنامه‌ ریزی درسی (مبانی طراحی برنامه درسی) سعید طالبی

پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول برنامه‌ ریزی درسی (مبانی طراحی برنامه درسی) سعید طالبی، سعید مظلومیان، محمد حسن صیف انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 35 اسلاید

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب اصول برنامه‌ ریزی درسی (تعاریف و گفتمان های معاصر برنامه درسی)

پاورپوینت فصل اول کتاب اصول برنامه‌ ریزی درسی (تعاریف و گفتمان های معاصر برنامه درسی) سعید طالبی، سعید مظلومیان، محمد حسن صیف انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌ شناسی (جمع آوری داده ها

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌ شناسی (جمع آوری داده های پژوهش با آزمون ها و اندازه های خود گزارشی یا خودسنجی) جلد اول نوشته مردیت گال، والتر بورگ، جویس گال ترجمه احمد رضا نصر اصفهانی و همکاران در قالب pptx و در حجم 63 اسلاید جامع

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌ شناسی (انتخاب نمونه)

پاورپوینت فصل ششم کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌ شناسی (انتخاب نمونه) جلد اول نوشته مردیت گال، والتر بورگ، جویس گال ترجمه احمد رضا نصر اصفهانی و همکاران در قالب pptx و در حجم 38 اسلاید جامع

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌ شناسی (روش های آماری)

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌ شناسی (روش های آماری) جلد اول نوشته مردیت گال، والتر بورگ، جویس گال ترجمه احمد رضا نصر اصفهانی و همکاران در قالب pptx و در حجم 42 اسلاید جامع

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA)

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA) نوشته پرویز فتاحی انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید جامع

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (کایزن و نوآوری) نوشته پرویز فتاحی

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (کایزن و نوآوری) نوشته پرویز فتاحی انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 48 اسلاید جامع

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی