فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

پاورپوینت کتاب روانشناسی پرورشی نوین (روان شناسی یادگیری و آموزش) نوشته علی اکبر سیف

پاورپوینت کتاب روانشناسی پرورشی نوین (روان شناسی یادگیری و آموزش) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 812 اسلاید: فهرست مطالب کتاب: بخش اول: تعریف، موضوع، و روشهای پژوهش روانشناسی پرورشی

قیمت : 99,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (ارزشیابی پیشرفت تحصیلی) نوشته علی اکبر سیف

پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (ارزشیابی پیشرفت تحصیلی) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 38 اسلاید: بخشی از متن: چگونگی انجام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (سنجش یادگیری) نوشته علی اکبر سیف

پاورپوینت فصل بیست و یکم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (سنجش یادگیری) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 66 اسلاید: بخشی از متن: سنجش و ارزشیابی

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل بیستم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (اداره کلاس درس آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار)

پاورپوینت فصل بیستم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (اداره کلاس درس آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 54 اسلاید: بخشی از متن: تعریف و اهمیت ادارۀ کلاس درس

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (آموزش یادگیرنده محور) نوشته علی اکبر سیف

پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (آموزش یادگیرنده محور) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید: بخشی از متن: تعریف آموزش یادگیرنده-محور

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هجدهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (آموزش معلم محور آموزش مستقيم) نوشته علی اکبر سیف

پاورپوینت فصل هجدهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (آموزش معلم محور آموزش مستقيم) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 38 اسلاید: بخشی از متن: افزون بر روش سخنرانی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفدهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (آموزش معلم محور آموزش به کمک سخنرانی) نوشته علی اکبر

پاورپوینت فصل هفدهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (آموزش معلم محور آموزش به کمک سخنرانی) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم اسلاید

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (طبقه بندی هدف های آموزشی) نوشته علی اکبر سیف

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (طبقه بندی هدف های آموزشی) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 35 اسلاید

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (طراحی آموزشی، هدف‏های آموزشی

پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (طراحی آموزشی، هدف‏های آموزشی، و آمادگی برای یادگیری) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 38 اسلاید

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی